Do your speak "nattergale-engelsk" on your arbejde ?

Taler vi virkeligt en blanding af engelsk/vestjysk, når vi taler med udenlandske kunder, kollegaer eller samarbejdspartnere?

”Det bår' dæjli” tænker du måske, men jeg tænker ”Bob bob” – det er da pinligt!

Erik Serup
Lær engelsk på jobbet

Du kommer ikke udenom at blive bedre til engelsk

De fleste er nok med på at de store internationale virksomheder benytter sig af engelsk. Men mindre arbejdspladser har også brug for engelsk.

Min oplevelse er, at 2 ud af 3 virksomheder (uanset størrelse) jeg møder har brug for at kommunikere på engelsk i hverdagen. Og nej, det er ikke kun på højt teknisk specialist-niveau. Det kan være man møder kunder, brugere eller lejere som ikke taler eller forstår dansk, og man derfor skal kommunikere på engelsk.

Mangel på sprogkompetencer skaber problemer

I Danmark har vi et selvbillede af, at vi er gode til engelsk ........ og det er vi måske også........ ?

Men der opstår problemer når man som medarbejder pludselig skal kommunikere på et fremmedsprog, som man ikke forstår lige så godt som sit modersmål.

Det er ikke givet at alle er gode til engelsk – og det kan have nogle konsekvenser…..

I nogle virksomheder er aftalen, at er der en medarbejder tilstede der ikke taler dansk, så foregår alt på engelsk. I og for sig er det jo fornuftigt nok…..men…. en af konsekvenserne er, at nogle medarbejdere ikke involverer sig i dialogen, fordi de ikke forstår det der bliver sagt eller fordi de ikke kan argumentere og gøre sig forståeligt på engelsk.

Konsekvensen kan være, at du mister de allervigtigste indspark fra de dygtigste medarbejdere…..

En anden udfordring er, at vi sender dokumenter, instruktioner, mails og meget mere rundt skrevet på engelsk (måske endda skrevet af en dansker – som også godt kunne trænge til at få løftet sit engelsk).

Disse dokumenter oversættes måske til spansk, kinesisk, polsk eller noget helt andet – men der eksisterer ikke et dansk dokument, da de danske medarbejdere jo bare kan læse den på engelsk.

Nu er udfordringen...... Har modtageren (også i de andre lande) forstået budskabet? Eller er der røget nogle vigtige nuancer undervejs pga. dårlige engelskkundskaber der giver grobund for misfortolkninger…

Lær engelsk på jobbet
Lær engelsk på jobbet

Ledelsens ansvar

Det er typisk i en produktionen, at man møder engelsk som et koncernsprog - og mange ufaglærte og faglærte har kun sit "skole-engelsk" eller "nattergale-engelsk" i rygsækken. Det kan være en udfordring med engelsk som koncernsprog.

Min holdning er, at det er ledelsen som har valgt at koncernsproget er engelsk, derfor bør det efter min opfattelse være ledelsens ansvar at løfte medarbejdernes engelskkompetencer.

Det kan være en udfordring at sætte gang i engelskundervisning, fordi meget engelskundervisning forudsætter et vist grundniveau og/eller er på et for højt niveau ift. til man har brug for.

Ligeledes kan være svært selv at vurdere sit engelskniveau, og de færreste ønsker at fortælle, at de ikke mestre sproget, for det kan betyde en fyreseddel (i hvert fald inde i deres eget hovedet).

Meld klart ud hvilket niveau I ønsker på de forskellige stillinger, f.eks. er det nok at kunne ”turist-engelsk” eller skal man kunne tale og forstå fagtekniske begreber og ord, hvor meget skal man kunne skriftligt …osv…. samt at I tilbyder engelskundervisning til de der ønsker dette.

Kom nemt i gang med engelsk på jobbet

Faget ”FVU Engelsk” tager udgangspunkt i at læse og forstå det engelsk der bliver brugt på jobbet.

Det kan f.eks. være at tale engelsk med kollegaer og andre du har kontakt med i din hverdag, hvordan du skriver og formulerer dig m.m.

Kort sagt et fag som skal styrke medarbejdernes grundlæggende engelsk på jobbet – og i det tempo og niveau som den enkelte har brug for.

FVU Engelsk er et godt sted at starte, og til de medarbejdere der vil være endnu bedre til engelsk findes der andre gode muligheder - både i offentligt og privat regi.

Og det bedste af det hele ??? FVU Engelsk er "gratis" (du har betalt via skattebilletten) og du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og en del kompetencefonde støtter ligeledes.

Find nærmeste kursusudbyder på:
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/fvu/filtrering/kurs?titel=FVU-engelsk&type=fvu

De bedste hilsner
Erik

Lær engelsk på jobbet
Rul til toppen