Handelsbetingelser

1. Kontaktoplysninger

Erik Serup
Kærbækvej 27
7200 Grindsted

CVR. nr. 18 23 45 80

Mobil: 60 51 55 15
Mail:   erik@erik-serup.dk

2. Priser og ydelser

Det er udelukkende konsulenttid og personprofiler, der faktureres gennem Erik Serup.
Alle indkøb herudover afregnes direkte af kunden med ekstern leverandør.

Kørsel afregnes efter statens takster.
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

3. Betaling

Betaling skal ske via EAN eller tilsendt faktura. Betalingsfrist er netto 8 dage.
Ved for sen indbetaling påregnes renter og gebyrer i henhold til gældende dansk lovgivning.

Klippekort betales forud. Overskydende klip refunderes ikke, men kan bruges på et senere tidspunkt.

4. Lønrefusion og godtgørelser

Det er kundens ansvar og opgave at søge alle former for lønrefusioner, godtgørelser og tilskud, herunder kompetencefonde, puljer og lønrefusion f.eks. SVU og VEU.

5. Ophavsret

Alle rettigheder til kurser, workshops, events, foredrag, digitale produkter, materialer og licenser tilhører Erik Serup. Ethvert produkt er personligt og må derfor ikke sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Erik Serup.

Forsikring

Professionel ansvarsforsikring inkl. erhvervsansvar via Dansk Industri / Willis Towers Watson