DiSC Person Profiler

Som leder samarbejder du med mennesker på kryds og tværs af organisationen, samarbejdspartnere og leverandører
- det rummer meget godt, men også en række potentielle faldgruber....

DiSC Profiler er et konkret ledelsesværktøj til bedre samarbejde og kommunikation.

Ønsker du som leder at

 • kunne forstå dig selv og andre bedre?
 • gøre samarbejdet og kommunikationen endnu bedre på arbejdspladsen?
 • få indsigt i adfærds- og motivationsfaktorer?
 • blive bevidst om andres styrker?
 • kunne sammensætte et stærkt team?
 • kunne udvikle og motivere dine medarbejdere?
 • blive en mere effektiv leder?

Så er en DiSC Workshop og DiSC Profiler lige noget for dig og dit lederteam.

Få adgang til et stærkt og let forståeligt værktøj, når du vil forbedre personlig effektivitet, relationer, samarbejde og kommunikation i teamet.

Erik Serup DiSC Konsulent"
DiSC Profil farver dansk

DiSC Profil Typer

DiSC viser din typiske adfærd i forskellige situationer med udgangspunkt i fire overordnede adfærdstræk.

Du vil helt sikkert kunne genkende dig selv i flere af de overordnede typer.

Det er helt naturligt, da vi alle er et mix af typerne. Oftest vil man have en klar overvægt på en eller to af adfærdsstrækkene.

DiSC måler på den adfærd der er mest naturlig for os. Det betyder ikke, at du ikke kan have en anden adfærd i en bestemt situation, men det kan være energikrævende og er muligvis ikke let for dig.

Skal jeg behandle andre, som jeg selv vil behandles?

Du har sikkert på et tidspunkt fået at vide, at "du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles !"

Men ...... kunne det ikke være fedt, hvis du kunne opgradere den tommelfinger-regel til:

"Behandl andre, som de gerne vil behandles"

Heldigvis kan du lære det med DiSC.

Vi er alle forskellige, og har forskellige opfattelser af hvad godt samarbejde er,  hvad god kommunikation er og hvad arbejdsglæde er.

Med DiSC lærer du at forstå dig selv og andre - samt at sætte pris på vores forskelligheder i stedet for at irriteres over dem.

Bliv bedre til at kommunikere

Du bliver bedre til at kommunikere og samarbejde - også med dem, der ikke ligner dig !

Du får afdækket din egen personprofil og indblik i andres personprofiler, hvordan personprofilerne er i samspil (eller mod-spil) med hinanden, samt du får udfordret (og måske fornyet) dit syn på dig selv og andre.

DiSC er på samme tid lærerigt, udfordrende og sjovt, og noget du kan bruge i alle relationer med andre mennesker.

Kort sagt: Du får et værktøj til at skabe bedre relationer, bedre resultater og booste arbejdsglæden.

DiSC Profil Teamudvikling
DiSC Profil analyse dansk

DiSC Personprofil - på den nye måde

DiSC Personprofil er en analyse ud fra en etableret ramme af spørgsmål, med har fokus på fire adfærdsstile. Spørgsmålene er adaptive dvs. de tilpasser sig dine svar, og der spørges ind til detaljer og nuancer i dine svar for at give så præcist en profil som muligt.

DiSC Personprofil er ikke en test, der vurdere om du er ”god” eller ”dårlig”. Profilen beskriver, din foretrukne adfærd, hvordan du typisk reagerer på de forskellige adfærdsstile, og hvordan du kan etablere effektive relationer med forskellig adfærdsstile.

Personlige styrker og udviklingsmuligheder

Kort sagt synliggør den dine styrker og "udviklingsmuligheder", så du effektivt kan arbejde med personlig udvikling, relationer, kommunikation, medarbejderudvikling og/eller teamudvikling.
Profilen afsluttes med en professionel fagligt funderet analyse og tilbagemelding af en certificeret DiSC konsulent.

Analysen og tilbagemeldingen fokuserer på en konkret og praktisk orienteret handlingsplan.

Kendetegn for DiSC typerne

DiSC Profil farver og kendetegn

DiSC Typerne på en god og på en dårlig dag

DiSC Profil på en god og en dårlig dag

Hvad er DiSC Personprofil?

DiSC er et værktøj, der fokusere på at forklare drivkræfter, vores motivation og vores adfærd i forskellige situationer.

Kort sagt: ”Hvorfor gør vi som vi gør?”

DiSC personprofil er et stærkt værktøj, når du vil øge din personlige effektivitet.

Grundlaget for din personlige effektivitet er at du kender din egen foretrukne adfærd, hvordan den påvirker dig og andre.

DiSC er let at forstå

Styrken i DiSC er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at forstå kompleks menneskelig adfærd – både din egen og andres.

Med DiSC får du et overblik på, hvor du har dine styrker og hvor du har dine udfordringer/begrænsninger.

Er det en test, hvor jeg kan dumpe?

Nej - du kan ikke svare forkert. DiSC er en indikation på din foretrukne adfærd.

Ved at få indblik i adfærd kan adfærden tilpasses til gavn for dig selv, dine kollegaer og din virksomhed.

DiSC Profil
DiSC Profil

Hvad er baggrunden for DiSC Profiler?

DiSC findes i mange udgaver, som alle tager udgangspunkt i samme teori. Kvaliteten varierer dog meget lige fra useriøse ”test dig selv på nettet test” til seriøse og certificerede DiSC konsulenter med en professionel testudbyder og specialister i baghånden.

Jeg er funderet i det sidste med en certificering hos DiSCnordic. En certificering som skal bestås hvert andet år, du får derfor en faglig kvalificeret analyse og tilbagemelding på din DiSC Person Profil.

Hvem opfandt DiSC Profiler?

DiSC-teorien er oprindelig udviklet af den amerikanske psykolog William M. Marston og udgivet tilbage i 1928.

William M. Marston interesserede sig i menneskers følelser og adfærd i samspillet med vores opfattelse af vores omgivelser i givne situationer. Han kiggede på vores forskellige psykologiske motiver, drivkræfter for handlinger, og styrker fra menneske til menneske.

De første generationer af DiSC-baserede værktøjer kom tilbage i 1958. DiSC Profilen er flere gange blevet opdateret, og er løbende dansk valideret mod en dansk normgruppe.

Kan en DiSC Person Profil stå alene?

NEJ - Det der står i en DiSC Profil (og andre profilværktøjer som f.eks. JTI, MBTI, Insights, Garuda m.m.) er statistiske antagelser på, hvordan respondenten vil agerer ud fra de besvarelser der er givet.

Derfor kan en DiSC Profil ALDRIG stå alene, det kræver en tilbagemelding og en dialog, hvor der spørges ind til svarerne f.eks. hvad kan du genkende / ikke genkende.

Kort sagt er en DiSC Profil et godt værktøj til at komme tættere på hvem respondenten er.

DiSC Profilen kan bruges til refleksion til personlig udvikling, at forstå sig selv bedre og er et godt dialogværktøj til at forstå samspillet med andre.

Hvad fortæller en DiSC Profil IKKE?

 • DiSC fortæller ikke noget om intelligens - eller mangel på samme
 • DiSC fortæller ikke noget om du er god eller dårligt til dit job
 • DiSC fortæller ikke noget om dine faglige kompetencer
DiSC Profil DiSC Model

DiSC farver ... "Jeg ved, jeg er gul og rød, men nu blev jeg pludseligt rød og grøn ???

Hvis du har udfyldt en DiSC Profil før, kan du måske blive lidt forvirret over at ordene og farverne er anderledes end det du kender....

Og nej - du har ikke pludselig skiftet fortrukket adfærd eller misforstået noget! Teorien bag er den samme. Hvis du vil sammenligne med en tidligere udfyldt profil, skal du kigge på "bogstaverne" dvs. DiSC.

Ordvalget og farverne er lidt forskellige (desværre) fra testudbyder til testudbyder. (Med testudbyder mener jeg dem som står bag profilanalysen).

Jeg har før talt med nogle af testudbyderne om HVORFOR denne forskel. Det er desværre et spørgsmål om rettigheder, der afgør valget af farver, ordvalg samt brugen af bogstavernes rækkefølge f.eks. kalder nogle testudbydere personprofilanalysen for DiSK.

Hvordan får jeg min egen DiSC Person Profil Analyse?

Den seriøse og dybdegående DiSC Profil udføres af en DiSC certificeret konsulent, der kan give dig en uddybende tilbagemelding, der kan udfordre dig på din personlige udvikling, gøre dig opmærksom på dine stærke side og hvor du skal være ekstra opmærksom i forhold til den udfordring du står med eller den personlige udvikling du ønsker.

At få en DISC Personprofil foregår i tre steps: 

E-mail

Du får tilsendt et link til din indbakke.

Online spørgeskema
Du besvarer en række spørgsmål.  Det tager typisk ca. 20-30 minutter.
Tilbagemelding
Du får en personlig og fortrolig tilbagemelding. Det tager ca. 1 time Efter tilbagemeldingen får du udleveret i DiSC Profil både fysisk og via e-mail.

DiSC Profiler på engelsk

DiSC anvendes af både små og store virksomheder over hele verden til at uddanne ledere, organisationsudvikling og få en mere en mere effektiv organisation.

DiSC Profiler til dit internationale team

DiSC Profilerne kan blandt andet besvares og udleveres på:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Hollandsk
 • Norsk
 • Svensk
 • Tysk
 • Spansk

Mangler dit sprog? Kontakt mig for yderligere dialog om sprogvarianter.

Bemærk: Tilbagemeldingerne på DiSC Profilerne foregår på dansk eller engelsk.

DiSC Workshops kan ligeledes leveres på dansk eller engelsk.

DISC Profil Engelsk

Eksempel på skræddersyet DiSC-forløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for både virksomheden og den enkelte leder / medarbejder.

Aftale om forløb 

Hvorfor sætter I fokus på teamudvikling med DiSC ?
Hvordan skal forløbet være ?

DiSC Profiler
DiSC Profiler udfyldes elektronisk. Individuelle og fortrolige tilbagemeldinger.
Workshop
Baggrundsviden om DiSC-Modellen og adfærdsstilene. Individuel fokus på styrker og udfordringer. 
Workshop - opfølgning

Teamets profil, styrker og udfordringer.
Hvordan sætter vi hinandens styrker i spil?

Hvor anvendes DiSC Personprofiler og DiSC Workshops?

Book 30 minutters snak om DiSC Profiler, leder- eller medarbejderudvikling

Jeg tilbyder 30 minutters gratis 1:1 sparring, hvor vi kan lære hinanden at lidt bedre at kende inden et eventuelt samarbejde.

Hvad kan vi tale om ?
De udfordringer du står overfor og de spørgsmål du brænder inde med i forhold til leder- og medarbejderudvikling. F.eks. teamudvikling, kompetenceudvikling, tilskudsmuligheder til kompetenceudvikling m.m.

Binder jeg mig til noget ?

Nej - mødet er helt uforpligtende. Det eneste det koster er din tid - ikke andet.

Hvem er Erik Serup ?
Jeg har en baggrund indenfor ledelse og HR hos bl.a. Vestas og LEGO. Erik har erfaring som leder af et reparationscenter, lagerchef, produktionsleder, medlem af en fabriksledelse, HR Partner, HR Manager og ekstern specialist i kompetenceudvikling.

Jeg har siden 2003 arbejdet med ledelse og medarbejderudvikling - og hjulpet alt lige fra solo-selvstændige til store internationale virksomheder i gang med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse.

Den teoretiske baggrund er erhvervet gennem løbende kurser samt efteruddannelse indenfor HR og ledelse, certificering i DiSC Person Profil samt en uddannelse som proceskonsulent.

DiSC Certificeret

Erik Serup DiSC Konsulent