DiSC Profil

- et konkret ledelsesværktøj til bedre samarbejde og kommunikation.

Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejdere

Som leder samarbejder du med mennesker på kryds og tværs af organisationen,
samarbejdspartnere og leverandører - det rummer meget godt, men også en række potentielle faldgruber....

Ønsker du, at ....

 • kunne forstå dig selv og andre bedre?
 • gøre samarbejdet og kommunikationen endnu bedre på arbejdspladsen?
 • få indsigt i adfærds- og motivationsfaktorer?
 • blive bevidst om andres styrker?
 • kunne sammensætte et stærkt team?
 • kunne udvikle og motivere dine medarbejdere?
 • blive en mere effektiv leder?

Så er en DiSC Workshop og DiSC Profiler lige noget for dig og dit lederteam.

Få adgang til et stærkt og let forståeligt værktøj, når du vil forbedre personlig effektivitet, relationer, samarbejde og kommunikation i teamet.

Hvad er DiSC Personprofil ?

DiSC er et værktøj, der fokusere på at forklare drivkræfter, vores motivation og vores adfærd i forskellige situationer.

Kort sagt: ”Hvorfor gør vi som vi gør?”

DiSC personprofil er et stærkt værktøj, når du vil øge din personlige effektivitet. Grundlaget for din personlige effektivitet er at du kender din egen foretrukne adfærd, hvordan den påvirker dig og andre.

Styrken i DiSC er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at forstå kompleks menneskelig adfærd – både din egen og andres. Med DiSC får du et overblik på, hvor du har dine styrker og hvor du har dine udfordringer/begrænsninger.

Er det en test ?

Nej - du kan ikke svare forkert. DiSC er en indikation på din foretrukne adfærd. Ved at få indblik i adfærd kan adfærden tilpasses til gavn for dig selv, dine kollegaer og din virksomhed.

DiSC - Bliv klogere på dig selv og andre

..... uden at putte folk i kasser !

DiSC profil typer

DiSC viser din typiske adfærd i forskellige situationer med udgangspunkt i fire overordnede adfærdstræk.
Du vil helt sikkert kunne genkende dig selv i flere af de overordnede typer.
Det er helt naturligt, da vi alle er et mix af typerne. Oftest vil man have en klar overvægt på en eller to af adfærdsstrækkene.
DiSC måler på den adfærd der er mest naturlig for os. Det betyder ikke, at du ikke kan have en anden adfærd i en bestemt situation, men det kan være energikrævende og er muligvis ikke let for dig.
DiSC Profil farver dansk
DiSC Profil analyse dansk

DiSC Personprofil - på den nye måde !

DiSC Personprofil er en analyse ud fra en etableret ramme af spørgsmål, med har fokus på otte adfærdsstile. Spørgsmålene er adaptive dvs. de tilpasser sig dine svar, og der spørges ind til detaljer og nuancer i dine svar for at give så præcist en profil som muligt.

DiSC Personprofil er ikke en test, der vurdere om du er ”god” eller ”dårlig”. Profilen beskriver, din foretrukne adfærd, hvordan du typisk reagerer på de forskellige adfærdsstile, og hvordan du kan etablere effektive relationer med forskellig adfærdsstile.

Kort sagt synliggør den dine styrker og "udviklingsmuligheder", så du effektivt kan arbejde med personlig udvikling, relationer, kommunikation, medarbejderudvikling og/eller teamudvikling.

Profilen afsluttes med en professionel fagligt funderet analyse og tilbagemelding af en certificeret DiSC konsulent.

Analysen og tilbagemeldingen fokuserer på en konkret og praktisk orienteret handlingsplan.

Kan du genkende dig selv - eller nogen du kender -  i nedenstående?

Kendetegn for DiSC typerne

DiSC Profil farver og kendetegn

DiSC Typerne på en god og på en dårlig dag

Skal jeg behandle andre, som jeg selv vil behandles ?

Du har sikkert på et tidspunkt fået at vide, at "du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles !"

Men ...... kunne det ikke være fedt, hvis du kunne opgradere den tommelfinger-regel til:

"Behandl andre, som de gerne vil behandles"

Heldigvis kan du lære det med DiSC.

Vi er alle forskellige, og har forskellige opfattelser af hvad godt samarbejde er,  hvad god kommunikation er og hvad arbejdsglæde er.

Med DiSC lærer du at forstå dig selv og andre - samt at sætte pris på vores forskelligheder i stedet for at irriteres over dem.

Du bliver bedre til at kommunikere og samarbejde - også med dem, der ikke ligner dig !

Du får afdækket din egen personprofil og indblik i andres personprofiler, hvordan personprofilerne er i samspil (eller mod-spil) med hinanden, samt du får udfordret (og måske fornyet) dit syn på dig selv og andre.

DiSC er på samme tid lærerigt, udfordrende og sjovt, og noget du kan bruge i alle relationer med andre mennesker.

Kort sagt: Du får et værktøj til at skabe bedre relationer, bedre resultater og booste arbejdsglæden.

DiSC Profilen kan ikke stå alene

Det der står i en DiSC Profil (og andre profilværktøjer som f.eks. JTI, MBTI, Insights, Garuda m.m.) er statistiske antagelser på, hvordan respondenten vil agerer ud fra de besvarelser der er givet. Derfor kan en DiSC Profil ALDRIG stå alene, det kræver en tilbagemelding og en dialog, hvor der spørges ind til svarerne f.eks. hvad kan du genkende / ikke genkende.

Kort sagt er en DiSC Profil et godt værktøj til at komme tættere på hvem respondenten er.
DiSC Profilen kan bruges til refleksion til personlig udvikling, at forstå sig selv bedre og er et godt dialogværktøj til at forstå samspillet med andre.

Hvad fortæller en DiSC Profil IKKE ?

 • DiSC fortæller ikke noget om intelligens - eller mangel på samme
 • DiSC fortæller ikke noget om du er god eller dårligt til dit job
 • DiSC fortæller ikke noget om dine faglige kompetencer

Baggrunden for DiSC Profiler

DiSC findes i mange udgaver, som alle tager udgangspunkt i samme teori. Kvaliteten varierer dog meget lige fra useriøse ”test dig selv på nettet test” til seriøse og certificerede DiSC konsulenter med en professionel testudbyder og specialister i baghånden. Jeg er funderet i det sidste med en certificering hos DiSCnordic. En certificering som skal bestås hvert andet år, du får derfor en faglig kvalificeret analyse og tilbagemelding på din DiSC Person Profil.

DiSC-teorien er oprindelig udviklet af den amerikanske psykolog William M. Marston og udgivet tilbage i 1928.
William M. Marston interesserede sig i menneskers følelser og adfærd i samspillet med vores opfattelse af vores omgivelser i givne situationer. Han kiggede på vores forskellige psykologiske motiver, drivkræfter for handlinger, og styrker fra menneske til menneske.  De første generationer af DiSC-baserede værktøjer kom tilbage i 1958. DiSC Profilen er flere gange blevet opdateret, og er løbende dansk valideret mod en dansk normgruppe.

DiSC farver ... "Jeg ved, jeg er gul og rød, men nu blev jeg pludseligt rød og grøn ???

Hvis du har udfyldt en DiSC Profil før, kan du måske blive lidt forvirret over at ordene og farverne er anderledes end det du kender....

Og nej - du har ikke pludselig skiftet fortrukket adfærd eller misforstået noget ! Teorien bag er den samme.Hvis du vil sammenligne med en tidligere udfyldt profil, skal du kigge på "bogstaverne" dvs. DiSC.

Ordvalget og farverne er lidt forskellige (desværre) fra testudbyder til testudbyder. (Med testudbyder mener jeg dem som står bag profilanalysen).

Jeg har før talt med nogle af testudbyderne om HVORFOR denne forskel. Det er desværre et spørgsmål om rettigheder, der afgør valget af farver, ordvalg samt brugen af bogstavernes rækkefølge f.eks. kalder nogle testudbydere personprofilanalysen for DiSK.

DiSC Profil DiSC Model

Hvordan får jeg min egen DiSC Person Profil Analyse ?

Den seriøse og dybdegående DiSC Profil udføres af en DiSC certificeret konsulent, der kan give dig en uddybende tilbagemelding, der kan udfordre dig på din personlige udvikling, gøre dig opmærksom på dine stærke side og hvor du skal være ekstra opmærksom i forhold til den udfordring du står med eller den personlige udvikling du ønsker.

 

 

At få en DISC Personprofil foregår i tre steps: 

E-mail

Du får tilsendt et link til din indbakke.

Online spørgeskema
Du besvarer en række spørgsmål.  Det tager typisk ca. 20-30 minutter.
Tilbagemelding
Du får en personlig og fortrolig tilbagemelding på dansk eller engelsk. Det tager ca. 1 time Efter tilbagemeldingen får du udleveret i DiSC Profil både fysisk og via e-mail. Dette giver dig mulighed for at lave en personlig handlingsplan, som du eventuelt kan følge op på sammen med en fortrolig, din leder eller du kan bruge Erik Serup som sparringspartner. 

Eksempel på skræddersyet DiSC-forløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for både virksomheden og den enkelte leder / medarbejder.

Aftale om forløb 

Hvorfor sætter I fokus på teamudvikling med DiSC ?
Hvordan skal forløbet være ?

DiSC Profiler
DiSC Profiler udfyldes elektronisk. Individuelle og fortrolige tilbagemeldinger.
Workshop
Baggrundsviden om DiSC-Modellen og adfærdsstilene. Individuel fokus på styrker og udfordringer. 
Workshop - opfølgning

Teamets profil, styrker og udfordringer.
Hvordan sætter vi hinandens styrker i spil?

DiSC Profiler til dit internationale team

DiSC anvendes af både små og store virksomheder over hele verden til at uddanne ledere, organisationsudvikling og få en mere en mere effektiv organisation.

DiSC Profilerne kan blandt andet besvares og udleveres på:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Hollandsk
 • Norsk
 • Svensk
 • Tysk
 • Spansk

Mangler dit sprog? Kontakt mig for yderligere dialog om sprogvarianter.

Tilbagemeldingerne på DiSC Profilerne foregår på dansk eller engelsk.

DiSC Workshops kan ligeledes leveres på dansk eller engelsk.

DISC Profil Engelsk

Hvor anvendes DiSC Personprofiler og DiSC Workshops?

Teamudvikling - styrk samarbejdet og kommunikationen i teamet

Find ud af hvilke styrker I har hver især og hvordan I arbejder bedst sammen. Når alle i teamet kender hinandens DiSC Profil giver det ofte mange "aha-oplevelser" fordi man får en bedre forståelse for hinanden og en bedre selvindsigt.

Teamudviklingen starter med at alle udfylder en DiSC Workplace profil. Ved efterfølgende workshops får alle får en introduktion til DiSC, og med udvalgte øvelser og feedback kommer profilerne i spil, så der skabes forståelse for egen og andres styrker og foretrukne adfærd.

Teamudvikling med DiSC giver den enkelte og teamet selvindsigt i hvordan temaet kan optimere samarbejdet og kommunikationen.

Læs mere om teamudvikling

Ledelse - et konkret værktøj til bedre ledelse og kommunikation

Din lederadfærd bliver der lagt mærke til hele tiden - både det du siger, og det du gør.
Det samme gælder for dine medarbejdere !
Som leder ved du, at det er lettere at kommunikere med nogle medarbejdere end andre,
ofte skal årsagen findes i at din kommunikationsstil ikke sender på den kanal medarbejderen modtager på.
DiSC kan hjælpe dig med at tune ind på hvilken kanal du skal sende på i forhold til den kanal medarbejderen modtager på.

Lederudvikling - få personlig power

Med DiSC Person Profil får du et indblik i din ledelsesstil, hvad der motiverer dig, hvad der stresser dig og hvordan du reagere på andre. Du får et indblik i hvordan du kan øge din effektivitet og hvordan du træffer dine beslutninger.

Du får et indblik i hvordan du kan skabe bedre relationer og motivere andre.
Du bliver opmærksom på fordele og konsekvenser af din måde at kommunikere på i forhold til andre DiSC-stile.

Læs mere om Lederudvikling

MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtalen)

DiSC er et godt udgangspunkt for en medarbejderudviklingssamtale.
Du får et godt værktøj til at diskuterer arbejdsopgaver, relationer og samarbejde.
F.eks. hvilken adfærd og personlige egenskaber er vigtigt netop i medarbejderens stilling, og skal der arbejdes på at videreudvikle eller styrke nogle af disse personlige kompetencer. Du får også et kendskab til hvad der motivere og stresse de forskellige persontyper, og kan dermed sikre en bedre trivsel og performance.

Situationsbestemt ledelse / Konflikthåndtering

Du har sikkert bemærket, at det er nemmere at få gode relationer og samarbejde med nogle mennesker end andre. Med en DiSC Profil kan du stille skarpt på, hvordan dine medarbejdere skal ledes og motiveres i forhold til deres arbejdssituation og deres personprofil. Det er også et stærkt værktøj når der skal løses problemer eller når situation spidser til, og du reelt er på vej i en konflikt.

Rekruttering af nøglepersoner

Gode kompetencer er vigtige. Ansøgeren skal have den rette erfaring og indstilling.

Det er dog langt fra nok. De fleste bliver ansat på deres faglighed - men opsagt på grund af deres personlighed, fordi kemien ikke lige passede sammen.

Derfor er det en god idé, at kigge på om ansøgeren passer ind i det eksisterende team (eller om I mangler nogle egenskaber i teamet), kulturen, de værdier og holdninger i har på arbejdspladsen samt hvilken viden og erfaringen personen skal komme med. Når du kender hvilke personlige egenskaber, der er vigtige for succes i stillingen, kan du med fordel bruge DiSC.

Med DiSC får lederen et værdifuldt dialogredskab til den uddybende jobsamtale om adfærd, motivation, performance ønsker og hvilke udfordringer den givne DiSC-stil kan give i stillingen. DiSC kan også give dig et billede af om det er en medarbejder som har potentiale til mere og/eller til at blive i mange år.

DiSC kan ikke stå alene i rekrutteringsprocessen. men kan sammen med ansøgningen og referencer give et nuanceret og mere dybdegående indtryk af ansøgerens mulighed for at performe og få succes i stillingen.

Jeg anbefaler, at DiSC kun bruges ved ansættelse af nøglepersoner, og kun efter 1. jobsamtale. Ansøgeren skal have en dybdegående tilbagemelding på DiSC analysen.

Erik Serup har en baggrund indenfor ledelse og HR hos bl.a. Vestas og LEGO. Erik har erfaring som leder af et reparationscenter, lagerchef, produktionsleder, medlem af en fabriksledelse, HR Partner, HR Manager og ekstern specialist i kompetenceudvikling.

Erik har siden 2003 arbejdet med ledelse og medarbejderudvikling - og hjulpet alt lige fra solo-selvstændige til store internationale virksomheder i gang med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse.

Den teoretiske baggrund er erhvervet gennem løbende kurser samt efteruddannelse indenfor HR og ledelse, certificering i DiSC Person Profil samt en uddannelse som proceskonsulent.

DiSC Certificeret

Erik Serup DiSC Konsulent