Strategisk kompetenceudvikling

der kan ses på bundlinjen - og som medarbejderne støtter op om !

Kender du det at .....

 • medarbejderne ikke efterspørger kurser og efteruddannelse?
 • det er umuligt at finde rundt i uddannelsesjunglen?
 • det er svært, at motivere til kompetenceløft?
 • finde konkrete tilskudsmuligheder?
 • nogle medarbejdere hellere vil have en fyreseddel end deltage på kursus?

Det kan føles helt uoverskueligt og tidskrævende at få overblik på den viden og erfaringer der er i virksomheden.

Nogle af de overvejelser du har og spørgsmål du måske stiller dig selv er:

 • Har vi de kompetencer der skal til, for at være effektive og konkurrencedygtige - nu og i fremtiden?
 • Har vi styr på vores lovpligtige certifikater - og hvornår de skal fornyes?
 • Bruger vi kompetenceudviklingen til at støtte vores vækststrategi?
 • Hvem kan tage over ved sygdom eller ferie?
 • Hvordan planlægger vi forløb, så det mindsker udgifterne og fraværet fra arbejdspladsen?
Strategisk Kompetenceudvikling - Erik Serup

Hvad er kompetenceudvikling?

Kogt helt ind til benet er alle de aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre både i forhold til nuværende opgaver og kommende opgaver.

Det kan spænde fra at tilegne sig selv viden, nye færdigheder, sidemandsoplæring til kurser og efteruddannelse - og bruge det i praksis !

Som leder handler det om, at udvikle sine medarbejdere til at kunne varetage deres opgaver bedre, mere effektivt eller i en højere kvalitet = en bedre bundlinje !

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtigt?

Der er en stor gevinst ved at uddanne jeres egne medarbejdere, frem for kun at ansætte nye medarbejdere med de nye kompetencer I har brug for.

Prøv bare at tænk på hvor lang tid det tager lære en ny medarbejder op samt hvad det koster i tid og ressourcer at rekruttere en ny medarbejder.

Målrettet kompetenceløft handler om, at gøre gode medarbejdere endnu bedre, så de enten udfører deres arbejde bedre eller bliver mere effektive.

Huller i ordrebogen ?

Kompetenceløft kan være en del af løsningen . . .

Hvis der er nedgang i produktionen eller huller i ordrebogen kan kompetenceløft være en del af løsningen, især hvis I har adgang til en kompetencefond via overenskomst.

Det kan være en god måde at fastholde dygtige medarbejdere på - og være klar når der igen er travlt i produktionen.

Kompetenceudvikling -Huller i ordrebogen

Hvorfor arbejde med kompetenceudvikling?

også selvom I ikke har tid!

Der er mange gode grunde til at arbejde med målrettet kompetenceudvikling - også selvom I ikke har tid til kompetenceudvikling....

Den typiske opfattelse er, at det er for at give medarbejderne et højere fagligt niveau, men det er meget mere...

Strategisk Kompetenceudvikling

Færre omkostninger og glade kunder

Færre fejl og mindre spildtid

De fleste virksomheder oplever synlige (og skjulte) omkostninger med håndtering af fejl og utilsigtede hændelser.

Med de rette faglige og personlige kompetencer bliver produktionen mere effektive og der opleves færre fejl.

Færre arbejdsulykker og nærved hændelser

Gevinsten ved at fastholde dygtige medarbejdere er færre arbejdsulykker.

Generelt er især to grupper særligt udsatte for arbejdsulykker: unge og nyansatte !

Kundekrav / Audits

For nogle virksomheder stiller kunderne - eller standarder man er certificeret efter - krav til organiseret og dokumenteret oplæring.

 

Medarbejdertrivsel og de rigtige kompetencer

Vær attraktiv for dygtige medarbejdere

Det koster penge og tid til rekruttering, oplæring, ineffektivitet og fejl når en medarbejder forlader virksomheden - og en ny skal ansættes.

Udvikling på jobbet er med til at fastholde og motivere medarbejderne.

Det er derfor penge at spare, ved at opnå en lavere medarbejderomsætning.

PLUS du kan lade medarbejderne vokse i din egen organisation (behold virksomhedens DNA).

Tiltræk dygtige medarbejdere

Når du investerer i kompetenceudvikling tiltrækker du dygtigere medarbejdere. Det rygtes hurtigt blandt dygtigere medarbejdere hvilke arbejdsgivere der gerne vil udvikle deres medarbejdere.

På den måde kan du konkurrerer på andet end løn.

Fasthold dygtige medarbejdere ved sæsonudsving

det kan være svært at finde gode og dygtige medarbejdere - brug kompetenceudvikling (med tilskud) til at minimerer antallet af fyresedler ved sæsonudsving.

 

NY viden i tid hvor der konstant stilles øgede krav til medarbejderne og virksomheden.

Komptenceudvikling giver medarbejder trivsel
Kom godt i gang med strategisk kompetenceudvikling

Kom godt igang med kompetenceudvikling

For at lykkes med kompetenceudvikling skal du som minimum have styr på virksomhedens strategiske mål og hvordan kompetenceudvikling af dine medarbejdere kan styrke og underbygge jeres strategi.

Først når du har styr på dette, bør du overveje kontakt til skolerne (ellers er der en stor risiko for at de sælge dig det de helst vil sælge - og ikke det du har brug for i forhold til virksomhedens mål og strategi).

Herefter skal du have et overblik på hvor den enkelte medarbejder / team skal styrkes - så der kan laves en overordnet plan.

Har du / I brug for at blive skarp på målrettet strategisk kompetenceudvikling og hvordan I motivere medarbejderne til kompetenceudvikling, så book et uforpligtende møde med mig.

 

Når du har styr på virksomhedens mål med komptenceudvikling

Nu er det tid til at kigge på medarbejderne. Har vi de kompetencer der skal til?
For at svare på dette kan det være en god ide med en jobprofil eller en funktionsbeskrivelse og derefter en kompetenceprofil.

Metoder til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er meget andet end kurser og efteruddannelse.

Det er for eksempel også kompetenceudvikling, når man som leder giver medarbejderne nye arbejdsopgaver, giver feedback på arbejdet, deltager i en temadag eller i projektarbejde.

 

Kompetenceudvikling er kort sagt alle de aktiviteter, som kan styrke og udvikle den enkeltes viden, kvalifikationer og færdigheder i forhold til nuværende og kommende krav / udfordringer. 

Vi lærer alle forskelligt, overvej - sammen med medarbejderen-  hvordan man bedst muligt opnår den ønskede kompetenceudvikling.

Afstem med medarbejderen, hvordan læringen faktisk skal anvendes i praksis og at der er den fornødne tid til forberedelse samt efterfølgende er tid til at afprøve og anvende den nye viden.  

Kompetenceudvikling skal være målrettet og faciliteret

Mange virksomheder har en strategisk og målrettet uddannelsesplan - det sikre ikke i sig selv kompetenceudvikling.

Mange ledere, HR og tillidsvalgte overser motivationsprocessen og at der kan være barrierer hos medarbejderne der skal bearbejdes f.eks. dårlige erfaringer med skolegang, manglende mening, misforståelse og meget mere.

Der er ligeledes mange forskellige behov i produktionsplanlægningen at tage hensyn til når I arbejder med kompetenceudvikling.

Det kan være alt fra travlhed til at man ikke kan undvære både "Per" og "Lis" på samme tid, da ingen andre kan varetage deres funktioner.

Det er derfor vigtigt, at I er afklaret på hvilke aktiviteter der gavner jer som virksomhed på kort - og lang - sigt.

På den måde har I sat en tydelig retning og kan navigere ud fra jeres situation f.eks. om I har lavsæson eller højsæson, og hvilke aktiviteter der er vigtigt at holde fokus på.

Kort sagt: Det kræver en fokuseret indsats at få omsat planerne til virkelighed - og derfor kan det være en god idé med ekstern hjælp eller sparring.

Målrettet strategisk kompetenceudvikling

Case: Slagelse Sygehus

"Samarbejdet med Erik Serup betyder at vi nu har en målrettet tilgang til kompetenceudvikling, som var en del af afdelingens strategiske indsatser.

Erik faciliterede workshops for afdelingens ledelse og medarbejderrepræsentanter, der betød at vi fik skabt fælles fodslag, udarbejdet et kursuskatalog og oprettet et uddannelsesudvalg i afdelingen.

Alle medarbejdere deltog i kompetencedialoger med Erik inden vores MUS-samtaler, og fik forslag til uddannelsesplaner med.

Erik gav os indblik i adskillige uddannelsessammensætninger og som betyder at det koster os langt mindre end vi havde forestillet os, da vi først fik øjnene op for alle de forskellige tilskudsmuligheder, der findes – tilskud vi slet ikke kendte til eller ville have kendt til, hvis det ikke var for Eriks vejledning.

Processen med Erik har betydet, at vi nu har en konkret strategi og konkrete tilbud - og efterspørgsel - om efteruddannelse, som en gang årligt revideres.

Det gør os til en mere attraktiv arbejdsplads, og personalet ved at vi prioriterer at have veluddannet personale, både som fastholdelse, men også for at vise at vi er seriøse og værner om personalet og ser dem som videns personer inden for deres fagområde."

Kim Ulrik Hansen, Teknisk Chef, Slagelse Sygehus

Kim Ulrik Hansen
Teknisk chef, Slagelse Sygehus

Eksempel på målrettet kompetenceudviklingsforløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for både virksomheden og medarbejderne.

Målet er en helhedsløsning, der støtter op om jeres vækststrategi - og som forstyrrer jeres "produktion" mindst muligt !

Kompetenceudviklingsforløb"

Målretning
(Strategi workshop)
Hvilke kompetencer mangler I?
Hvorfor sætter I fokus på kompetenceudvikling ?
Hvordan skal forløbet være ?

Motivationsproces"

Motivationsproces
(Strategi workshop)
Hvordan får vi alle med ?
Uddannelse af nøglepersoner.
Design og kick-start af processen.

Kompetence-dialoger"

Kompetence-dialoger
(1-1 samtaler)
Individuelle og fortrolige snakke med alle medarbejderne.
Oplæg til uddannelsesplaner, som værktøj til MUS.

Overblik til ledelsen på kompetenceudvikling"

Overblik til ledelsen
Overblik på kursus- og efteruddannelsesønsker
Planlægning af kompetenceløft

Fordele for virksomheden

 • Få overblik på kompetencerne
 • Få individuelle uddannelsplaner
 • Helhedsløsning - målrettet jeres vækststrategi
 • Ekstern viden og erfaring
 • Viden om tilskudsmuligheder
 • Uafhængig og uvildig sparring
 • Nedbrydelse af barrierer
 • Hjælp til motivation
 • En sikker hånd gennem hele processen

Fordele for medarbejderne

 • Få overblik på dine kompetencer
 • Få hjælp til at få papir på det du kan
 • Få en målrettet plan ud fra dine ønsker og behov
 • Uafhængig og uvildig sparring
 • Fortroligt snak, hvor vi kan drøfte dine ønsker
 • Hjælp til at finde den rette efteruddannelse

Mangler I ressourcerne, kompetencerne eller nye øjne på kompetenceudvikling? 

Jeg hjælper industri -og produktionsvirksomheder med målrettet leder- og medarbejderudvikling.

Jeg har en baggrund som produktionsleder, lagerchef, leder af reparationscenter og HR.

Jeg lærer jer at arbejde med strategisk kompetenceudvikling

 • Jeg lærer jer hvordan I selv kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling
  - så I kan sparer en masse dyre konsulenttimer
 • Hvordan I kan arbejde med motivation (og nedbryde barriere) hos medarbejderne.
 • Hvordan I kan få den kompetenceudvikling der passer til jeres strategi
  (og ikke bare det en skole helst vil sælge til jer).
 • Jeg "holder jer i hånden" under forløbet
Strategisk kompetenceudvikling - Erik Serup