Få økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Alt for få ledere og medarbejdere ved at de har penge på ”uddannelseskontoen”…. og de får ikke brugt det de har ret til .... og indbetalt til .....

Min store bekymring er, at medarbejderne ikke fastholder eller hæver deres “markedsværdi” til skade for dem selv og arbejdspladsen og det er ærgerligt !

Hvordan får du del i støtten?
For at få del i støtten skal din arbejdsplads have tiltrådt en overenskomst, som indeholder en aftale om en kompetencefond.

Erik Serup om tilskud fra kompetencefonde
Erik Serup om tilskud fra kompetencefonde

Oversigt på Kompetencefonde

Der findes desværre ikke en komplet liste over hvor mange kompetencefonde der er, og hvilke regler der er for tilskud i den enkelte fond. Umiddelbart er mit bud, at der er mindst 70 forskellige kompetencefonde.

Kan jeg søge hos alle kompetencefonde?
Nej – du kan kun søge hos den kompetencefond der er tilknyttet din overenskomst.

OBS: Vær opmærksom på at, din arbejdsplads kan være omfattet af flere overenskomster i forhold til forskellige medarbejdergrupper, og derfor kan være omfattet af mere end en kompetencefond. F.eks. en overenskomst til timelønnede i produktionen og en anden til funktionærer i administrationen. 

Kan det betale sig at søge kompetencefonde?

JA - men der kan ikke gives et entydigt svar på støttebeløbet, da det er meget forskelligt fra kompetencefond til kompetencefond.

Start med at kontakte din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få mere information og vejledning om støtte- og ansøgningsmuligheder.

Jeg er sikker på, at du vil blive positiv overrasket !

Tilskud fra kompetencefonde

Hvilke tilskud kan man søge hos en kompetencefond?

Der er forskellige aftaler på, hvad de enkelte kompetencefonde støtter.

Typisk giver kompetencefondene tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmateriale ud fra nogle positivlister med forhåndsgodkendte kurser som er aftalt mellem parterne.

Typisk skal der vælges imellem om man søger støtte via selvvalgt uddannelse eller aftalt uddannelse.

Bemærk: Hvis det kursus du/I ønsker at søge tilskud til IKKE er forhåndsgodkendt på en positivliste, vil jeg opfordre dig til at søge alligevel. I disse tilfælde behandles din ansøgning manuelt af parterne, og vurderes ud fra dine begrundelser og hensigten bag kompetencefonden om de kan imødekomme din ansøgning.  

Vær opmærksom på, at I nogle kompetencefonde / overenskomster er det et krav, at der er lavet en uddannelsesplan med medarbejderen før der kan søges tilskud. 

Start med at kontakte din arbejdsgiverorganisation
eller faglige organisation for at få råd og vejledning !

Bemærk: Der er forskellige aftaler på, hvad de enkelte kompetencefonde støtter
samt hvilke betingelser og regler der er for tilskud.

Hvordan søger man tilskud hos en kompetencefond?

Ansøgningsprocedurerne er meget forskellige fra kompetencefond til kompetencefond.

Ved selvvalgt uddannelse er der i nogle kompetencefonde KUN er medarbejderne der må søge,
og andre kompetencefonde tillader arbejdsgiveren at hjælpe med søge.

Ved aftalt uddannelse er det virksomheden der ansøger midlerne.
Bemærk: Der er ofte krav til individuelle uddannelsesplaner med de enkelte medarbejdere der skal uddannes, samt der kræves som udgangspunkt en rammeaftale.

Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få råd og vejledning !

 

Vigtigt - INDEN du tilmelder dig kurser og efteruddannelse

Det er vigtigt, at du INDEN du tilmelder til kurser, eller sætter uddannelse i gang, kontakter din kompetencefond for at høre om vilkår og støtteregler.

Typisk skal ALT godkendes inden tilmelding for at du kan få støtten udbetalt – også på de forhåndsgodkendte kurser og uddannelser på positivlister !

Bemærk: Du skal stadigvæk søge de offentlige løntabsgodtgørelser, f.eks. SVU / VEU-godtgørelse, da disse tilskud ofte automatisk fratrækkes det udbetalte beløb !

Tilskud fra kompetencefinde

Er det bøvlet at søge kompetencefonde?

De fleste melder tilbage, at de første gange er det bøvlet - lige indtil man knækker koden, og ved hvad man skal gøre og have klar når man søger - samt hvad man skal huske at tjekke op på. 

Det er en god idé, at finde en fast person til at søge eller til at hjælpe med at søge. Det kan være en tillidsvalgt, en person fra HR eller løn der hjælper.

Du kan også være heldig, at fagforeningerne vil stille en faglig medarbejder til rådighed for deres egne medlemmer.  

De mest brugte kompetencefonde er:

Klik på logoerne for at læse mere om de enkelte kompetencefonde.
Bemærk: Nogle af nedenstående administrerer flere kompetencefonde !

Kompetencefonde for offentligt ansatte:

Hvorfor er det vigtigt at udvikle dine medarbejderes kompetencer?

Der er mange fordele for virksomheden, og dig som leder, ved at du holder medarbejdernes kompetencer opdateret og relevante f.eks.

  • Færre fejl (bedre FPY / lavere kvalitetsomkostninger
  • Medarbejdere der får mod på, at varetage flere arbejdsopgaver (mere fleksibilitet)
  • Mulighed for at fastholde dygtige medarbejdere
  • Virksomheden får et bedre ry (tiltrækker kvalificeret arbejdskraft)

Jeg håber, at ovenstående har givet dig lyst til at undersøge, om din arbejdsplads er dækket af en kompetencefond, og hvilke støttemuligheder det eventuelt åbner for medarbejderne og arbejdspladsen.

De bedste hilsner
Erik Serup

👉 Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få vejledning i forhold til den kompetencefond der dækker din overenskomst.

Erik Serup
Rul til toppen