Få fuldt udbytte af lederteamets potentiale

Få værdifuld indsigt ud fra lederteamets DiSC Profiler

Teamudvikling handler om BEVIDST at skabe læring og refleksion

Glem alt om tant og fjas, hvis du vil udvikle dit team. Teamudvikling er en forandringsproces der skal være velforberedt. Det skal faciliteres så det skaber læring, involvering og refleksion.

Du får det optimale udbytte, når udviklingen forberedes og planlægges så det støtter op om dagligdagen, virksomhedens mål og strategi.

Lederudvikling med Erik Serup
DiSC Profil Lederudvikling

Få værdifuld indsigt ud fra teamets DiSC Person Profiler

Med en oversigt på teamets DiSC Person Profiler kan du skabe betingelserne for et solidt fundament for kommunikation og samarbejde.

Det lærer dig at forstå både dig selv og andre bedre, og ikke mindst lærer det dig at sætte pris på dine kollegers forskelligheder og styrker, i stedet for at blive irriteret over dem.

Det effektive og velfungerende team

 • Træffer bedre og hurtigere beslutninger.
 • Trækker på alle medlemmernes færdigheder og holdninger.
 • Spilder ikke tid og energi på politik, uklarheder og destruktive konflikter.
 • Skaber konkurrencemæssige fordele.
 • Har det sjovere!

De fem adfærdstræk der kendetegner effektive teams

Jeg arbejder ud fra 5B-modellen, som er designet til at skabe high performance teams. Modellen bygger på "The Five Behaviors of a Cohesive Team" udviklet af Patrick Lencioni.

Som optakt til et lederudviklingsforløb udfylder deltagerne en spørgeramme, der måler på "De fem adfærdstræk der kendetegne effektive teams":

 • Tillid
 • Konflikt
 • Commitment
 • Ansvar
 • Resultater

Spørgerammen giver ligeledes en DiSC Profil til deltagerne.

DiSC profilen giver en forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør og er med til at gøre teamet stærkere.

Lederudvikling - 5B-modellen - Det effektive team
Datadrevet lederudvikling - Det effektive team

Datadrevet lederudvikling - Fremskridtet måles!

Ved udvikling af lederteams, er det vigtigt at skabe forståelse både for den enkelte og teamet, og at man kan se - og måle - fremskridt, og I kan se hvilke forandringer der er sket.

Ud fra disse data kan I lave målrettet tiltag og handlingsplaner i teamet.

Eksempel på datadrevet lederudviklingsforløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for jer.
Målet er en helhedsløsning, der støtter op om jeres vækststrategi - og som udvikler jeres ledergruppe !

Inden opstart afstemmes forløb og indhold sammen lederen - og der holdes dialogmøder med lederen før hver workshop samt evaluering af dagen.

DiSC Profil

Profil-udfyldelse
Lederne udfylder en online spørgeramme.

Spørgerammen tager udgangspunkt i de 5 adfærdstræk i effektive teams samt DiSC.

Individuel tilbagemelding.

DiSC Workshop

Workshop - 1 dag
Intro til teorien bag effektive teams.
Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Tillid
Konflikt
Commitment

Etablering af aftaler og handlingsplaner.

Opfølgning på workshop

Workshop - 0,5 dag
Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Status - siden sidst
Ansvar
Resultater

Etablering af nye aftaler og handlingsplaner.

* = Deltagerne udfylder en online spørgeramme inden denne workshoppen. 

DiSC Opfølgning

Workshop - 0,5 dag
Opfølgning på dag 2.
Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Status - siden sidst
Emner efter behov

Etablering af nye aftaler og handlingsplaner.

* = Deltagerne udfylder en online spørgeramme inden denne workshoppen. 

Teamudvikling - Procesfacilitering

Teamudvikling med mening

Lederudvikling skal udvikle og styrke jeres team. Jeg tager derfor udgangspunkt i de udviklingsområder og mål I ønsker.

Det kan f.eks. være:

 • Kommunikation og samarbejde
 • Forandringsproces
 • Forventningsafstemning
 • Idégenerering
 • Vidensdeling
 • Teamudvikling
 • Effektive møder
 • Personlig effektivitet
 • Spilleregler
 • Opstart af nyt team
 • Og meget mere....

Vi spiller os klogere sammen på ledelse og samarbejde

I et læringsspil befinder deltagerne sig konstant i zonen for nærmeste læring. Det giver et dybere indtryk end at læse indholdet i en bog eller høre en foredragsholder.

Spillene er specialdesignede til at simulere det "nye" der skal læres. I kommer til at tage stilling til udfordringer, som I vil kunne opleve i jeres egen hverdag.

I får godt gang i diskussionerne om de valg og beslutninger der skal tages i spillene.

DiSC Læringsspil

Læringsspil om DiSC Persontyper

Spillet er en super god intro og icebreaker til DiSC. Spillet skaber dialog og refleksion på hvad der motivere de forskellige adfærdsstile og konsekvensen af forskellige ledelsesbeslutninger.

Målgruppe:
En gruppe på 4-6 ledere, medarbejdere eller teamkolleger.
(Ved flere deltagere medbringes flere spil)

Tidsforbrug:
Ca. 3-4 timer inkl. opsamling på jeres læring

Læringsspil om teamsamarbejde

Spillet sætter fokus på hvad der skal være til stede for at skabe et high performance team. Der er undervejs indbygget refleksionsøvelser som drejer sig om deltagernes eget team, og sikrer dermed en kobling til deltagernes samarbejde i hverdagen.

Målgruppe:
En gruppe på 3-8 deltagere, som arbejder sammen om at nå fælles mål.

Tidsforbrug:
Ca. 3-4 timer inkl. opsamling på jeres læring

Leg, Læring og Selvindsigt

Jeg arbejder ud fra grundholdningen om at leg, læring og selvindsigt hænger tæt sammen.

Mine udviklingsdage er derfor typisk delt op i moduler af tre faser:
1)  Læring (f.eks. oplæg / viden)
2) Handling (f.eks. spil / gruppeøvelser / gruppeopgaver )
3) Opsamling / Refleksion

Alt sammen med et teoretisk afsæt ud fra en systemisk anerkendende tilgang, så læringen og udviklingen kan bruges i direkte i hverdagen.

Se min baggrund og erfaring fra HR og Lederjobs hos for eksempel Vestas og LEGO.

Book 30 minutters uforpligtende snak om DiSC Profiler, leder- eller medarbejderudvikling

DiSC Lederudvikling med Erik Serup