Forkortelser i uddannelsessystemet

"HOLD NU KÆFT HVOR BRUGER I MANGE MÆRKELIGE FORKORTELSER!"

Så direkte (og helt inde fra hjertet) kom det fra en leder på en virksomhed i mit netværk, og han fortsatte ”I kan ligeså godt tale russisk – I bruger jo bare de mærkelige forkortelser for at holde liv i jeres uddannelsesjungle, og gøre jer selv uundværlige!”

Og ja – uddannelsesverdenen er berygtet for at bruge vildt mange mærkelige og uforståelige forkortelser, der ofte skrives for at gøre en sætning kortere på skrift, men desværre har det sneget sig ind i vores talesprog, så det bliver helt uforståeligt med de mange især TBF’er (Tre Bogstavs Forkortelser)…..

Hvad betyder de uforståelige forkortelser i uddannelsessystemet?

Hvis du har et møde med en uddannelseskonsulent, er det selvfølgeligt tilladt at spørge ind til hvad forkortelserne betyder, så du kan få en forklaring undervejs. Det gør jeg.....

Og ja – engang imellem føler jeg mig dum, når jeg er nødt til at spørge…. og ellers føler jeg mig dum, når jeg får blikket ”Ved du ikke engang det!” .....

Når jeg spørger, så er det for at sikre at jeg har forstået det de siger – eller for at sikre at vi taler om det samme (Mange forkortelser betyder jo forskelligt alt efter hvilken kontekst de bruges i). Så bare spørg løs – også til mig 😉

Ordbog for ledere og tillidsvalgte

Der anvendes mange forkortelser i uddannelsessystemet, i nedenstående ”ordbog” forsøger jeg kun at forholde mig til dem man møder som leder eller tillidsvalgt. Mit håb er, at det ikke længere er ”russisk” når du får besøg af en fra uddannelsessystemet der bruger uforståelige forkortelser i flæng.

Forkortelser brugt i uddannelsessystemet

AMU:Arbejdsmarkedsuddannelser og kurser især rettet mod ufaglærte og faglærte

AOFArbejdernes Oplysningsforbund sammenslutning af skoler og sprogcentre, tilbyder bl.a. kurser og uddannelser indenfor læsning, matematik og ordblindeundervisning

AUB: (Tidligere AER) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AVUAlmen Voksenuddannelse

DUDanskuddannelse / danskundervisning for voksne udlændinge

EUC: Erhvervsuddannelsescenter

EUD: Erhvervsuddannelse

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år.

EUX: En erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen

FOFFolkeligt Oplysningsforbund tilbyder kurser og uddannelser indenfor læsning, matematik og ordblindeundervisning

FGUForberedende grunduddannelse for unge under 25 år

FVUForberedende Voksenundervisning for voksne som vil være bedre til at læse, skrive, regne, være bedre til det digitale eller engelsk.

GF: Grundforløb i forbindelse med en erhvervsuddannelse

HF: Hovedforløb i forbindelse med en erhvervsuddannelse omtales ofte HF1, HF2 osv.

HF: Højere Forberedelseseksamen

HHX/HH: Højere Handelseksamen

HTX: Teknisk studentereksamen

IDV: Indtægtsdækket virksomhed - skolernes salg af skræddersyede konsulent- og uddannelsesydelser

IF: Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser

IKUFIndustriens Kompetenceudviklingsfond

IKVIndividuel kompetencevurdering få vurderet dine kompetencer og få papir på det du kan

IUIndustriens Uddannelser - ansvarlig for indhold i ca. 40 erhvervsuddannelser og 1.000 AMU-kurser

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

LKS: Lokal koordineret indsats - typisk et samarbejde mellem lokal erhvervsskole, erhvervsråd og jobcenter

LOFLiberalt Oplysningsforbund sammenslutning af skoler og sprogcentre, tilbyder bl.a. kurser og uddannelser indenfor læsning, matematik og ordblindeundervisning

LOP: Lære- og praktikplads

LUP: Lokal Undervisningsplan

LUU: Lokale Uddannelsesudvalg

LVU: Lang videregående uddannelse

MVU: Mellemlang videregående uddannelse

MI: Metalindustriens Uddannelsesudvalg

OBUOrdblindeundervisning for voksne

OPU: Oplæring i udlandet

P16: Certificeringsudvalg for stålsvejsning

P17: Certificeringsudvalg for plastsvejsning

PGU: Pædagogisk grunduddannelse

RARRegionale arbejdsmarkedsråd ansvarlige for den regionale arbejdsmarkedspolitiske indsats

RKV: Realkompetencevurdering få tjekket dine kompetencer, uanset hvordan de er opnået, og opnå merit i forhold til en given uddannelse

SKOP: Skoleoplæring

STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STILStyrelsen for it og læring

STX: Almen studentereksamen

SVUStatens VoksensUddannelsesstøtte til efter- eller videreuddannelse

TS: Teknisk Skole

VEU: Voksen- og efteruddannelse

VEUD: Voksenerhvervsuddannelse

VEU-godtgørelse: støtte til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VUCVoksenuddannelsescenter der underviser voksne, typisk med en skolebaggrund under 9. eller 10. klasse, tilbyder bl.a. kurser og uddannelser indenfor læsning, matematik og ordblindeundervisning

Erik Serup Forkortelser i uddannelsessystemmet

Hvis du synes der mangler nogle forkortelser,
eller de kan forklares bedre med nogle andre ord, så send mig lige en besked.

De bedste hilsner
Erik