Målrettet kompetenceudvikling

Hvad er kompetenceudvikling?

Kogt helt ind til benet er alle de aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgave bedre både i forhold til nuværende opgaver og kommende opgaver. Det kan spænde fra at tilegne sig selv viden, nye færdigheder, sidemandsoplæring til kurser og efteruddannelse - og bruge det i praksis !

Som leder handler det om, at udvikle sine medarbejdere til at kunne varetage deres opgaver bedre, mere effektivt eller i en højere kvalitet = en bedre bundlinje !

Men det er er ikke altid let.......... måske har du brug for en ekstern sparringspartner....

Erik Serup Målrettet kompetenceudvikling
forvirret

Kender du det, at....

 • medarbejderne ikke efterspørger kurser og efteruddannelse ?
 • det er umuligt at finde rundt i uddannelsesjunglen ?
 • det er svært, at motivere til kompetenceløft ?
 • finde konkrete tilskudsmuligheder ?
 • nogle medarbejdere hellere vil have en fyreseddel end deltage på kursus?

Det kan føles helt uoverskueligt og tidskrævende at få overblik på den viden og erfaringer der er i virksomheden.

Nogle af de overvejelser du har og spørgsmål du måske stiller dig selv er:

 • Har vi de kompetencer der skal til, for at være effektive og konkurrencedygtige - nu og i fremtiden?
 • Har vi styr på vores lovpligtige certifikater - og hvornår de skal fornyes ?
 • Bruger vi kompetenceudviklingen til at støtte vores vækststrategi ?
 • Hvem kan tage over ved sygdom eller ferie ?
 • Hvordan planlægger vi forløb, så det mindsker udgifterne og fraværet fra arbejdspladsen ?

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtigt?

Der er en stor gevinst ved at uddanne jeres egne medarbejdere, frem for kun at ansætte nye medarbejdere med de nye kompetencer I har brug for. Prøv bare at tænk på hvor lang tid det tager lære en ny medarbejder op samt hvad det koster i tid og ressourcer at rekruttere en ny medarbejder,

Målrettet kompetenceløft handler om, at gøre gode medarbejdere endnu bedre, så de enten udfører deres arbejde bedre eller bliver mere effektive. 

Huller i ordrebogen ?
Kompetenceløft kan være en del af løsningen...

Hvis der er nedgang i produktionen eller huller i ordrebogen kan kompetenceløft være en del af løsningen, især hvis I har adgang til en kompetencefond via overenskomst. Det kan være en god måde at fastholde dygtige medarbejdere på - og være klar når der igen er travlt i produktionen.


Gevinsten ved målrettet kompetenceløft - også når I har travlt !

Der er mange gode grunde til at arbejde med målrettet kompetenceudvikling - også selvom I ikke har tid til kompetenceudvikling....

Den typiske opfattelse er, at det er for at give medarbejderne et højere fagligt niveau, men det er meget mere...

Færre fejl og mindre spildtid
De fleste virksomheder oplever synlige (og skjulte) omkostninger med håndtering af fejl og utilsigtede hændelser. Med de rette faglige og personlige kompetencer bliver produktionen mere effektive og der opleves færre fejl.

Kundekrav / Audits
For nogle virksomheder stiller kunderne - eller standarder man er certificeret efter - krav til organiseret og dokumenteret oplæring. 

Vær attraktiv for dygtige medarbejdere
Det koster penge og tid til rekruttering, oplæring, ineffektivitet
og fejl når en medarbejder forlader virksomheden - og en ny skal ansættes.

Udvikling på jobbet er med til at fastholde og motivere medarbejderne.

Det er derfor penge at spare, ved at opnå en lavere medarbejderomsætning,
PLUS du kan lade medarbejderne vokse i din egen organisation (behold virksomhedens DNA).

Færre arbejdsulykker og nærved hændelser
Gevinsten ved at fastholde dygtige medarbejdere er færre arbejdsulykker.
Generelt er især to grupper særligt udsatte for arbejdsulykker: unge og nyansatte !

Tiltræk dygtige medarbejdere
Når du investerer i kompetenceudvikling tiltrækker du dygtigere medarbejdere. Det rygtes hurtigt blandt dygtigere medarbejdere hvilke arbejdsgivere der gerne vil udvikle deres medarbejdere. På den måde kan du konkurrerer på andet end løn.

Fasthold dygtige medarbejdere
det kan være svært at finde gode og dygtige medarbejder - det er lettere at beholde dem man har.

NY viden i tid hvor der kostant stilles øget krav til medarbejderne og virksomheden

Start med at lave en jobprofil eller en funktionsbeskrivelse

En jobprofil knytter sig typisk til bestemte "titler" f.eks. lagermand og beskriver ansvar og beføjelser, hvilke personlige og faglige kompetencer man ideelt set skal have for at udføre arbejdet. Den er ofte god som et aktivt værktøj i rekruttering og onboarding. Ulempen er, at den ofte låser medarbejderen til en bestemt type opgaver.

En funktionsbeskrivelser er mere tæt på medarbejderens hverdag. Den beskriver de enkelte opgaver samt hvilke kompetencer den enkelte opgave kræver af medarbejderen. Dette kan være en fordel, hvis du ønsker at medarbejderne skal kunne løse flere forskellige positioner / opgaver / funktioner. På den måde får du et godt dialogværktøj til at synliggøre hvad de enkelte funktioner (opgaver) kræver og hvordan medarbejderen kan udvikles til at løse disse.

Kompetenceprofil

Når du har styr på jeres jobprofiler / funktionsbeskrivelser holder du det op mod den enkeltes kompetenceprofil. En kompetenceprofil beskriver kort (evt. med afkrydsningsfelter) hvad den enkelte kan. På den måde får du et overblik på hvilke kompetencer (faglige / personlige) der er behov for at styrke eller udvikle.

Metoder til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er meget andet end kurser og efteruddannelse. Det er for eksempel også kompetenceudvikling, når man som leder giver medarbejderne nye arbejdsopgaver, giver feedback på arbejdet, deltager i en temadag eller i projektarbejde. 

Interne muligheder for kompetenceudvikling

 • Sidemandsoplæring
 • Feedback
 • Mentorordning
 • Jobbytte / udlån til anden afdeling
 • Rotation
 • Føl-ordning
 • Nye opgaver
 • Jobtræning
 • Videndeling
 • Evaluering / refleksion
 • Specialisering
 • MUS
 • E-learning
 • Online undervisning
 • Gå-hjem-møder
 • m.m.
Eksterne muligheder for kompetenceudvikling
 • Kurser
 • Efteruddannelse
 • E-learning
 • Online undervisning
 • Netværk
 • Erfa-grupper
 • Konferencer
 • Temadage
 • Gå-hjem-møder
 • Fritidsinteresser
 • m.m.

Kompetenceudvikling er kort sagt alle de aktiviteter, som kan styrke og udvikle den enkeltes viden, kvalifikationer og færdigheder i forhold til nuværende og kommende krav / udfordringer. 

Vi lærer alle forskelligt, overvej - sammen med medarbejderen-  hvordan man bedst muligt opnår den ønskede kompetenceudvikling.

Afstem med medarbejderen, hvordan læringen faktisk skal anvendes i praksis og at der er den fornødne tid til forberedelse samt efterfølgende er tid til at afprøve og anvende den nye viden.  

Kompetenceudvikling kan let gå i hårdknude - også selvom du har lavet en uddannelsesplan !

Mange virksomheder har en strategisk og målrettet uddannelsesplan - det sikre ikke i sig selv kompetenceudvikling. Der er mange forskellige behov at tage hensyn til når I arbejder med kompetenceudvikling. Det kan være alt fra travlhed til at man ikke kan undvære både "Per" og "Lis" på samme tid, da ingen andre kan varetage deres funktioner.

Det er derfor vigtigt, at I er afklaret på hvilke aktiviteter der gavner jer som virksomhed på kort - og lang - sigt. På den måde har I sat en tydelig retning og kan navigere ud fra jeres situation f.eks. om I har lavsæson eller højsæson, og hvilke aktiviteter der er vigtigt at holde fokus på.

Kort sagt: Det kræver en fokuseret indsats at få omsat planerne til virkelighed - og derfor kan det være en god idé med ekstern hjælp eller sparring.

Jeg hjælper produktionsvirksomheder med målrettet leder- og medarbejderudvikling.
Jeg har en baggrund som produktionsleder, lagerchef, leder af reparationscenter og HR.

Mangler I ressourcerne, kompetencerne eller nye øjne på kompetenceudvikling? 
Så kan jeg hjælpe !

Erik Serup Kompetenceudvikling

Fordele for virksomheden

 • Få overblik på kompetencerne
 • Få individuelle uddannelsplaner
 • Helhedsløsning - målrettet jeres vækststrategi
 • Ekstern viden og erfaring
 • Viden om tilskudsmuligheder
 • Uafhængig og uvildig sparring
 • Nedbrydelse af barrierer
 • Hjælp til motivation
 • En sikker hånd gennem hele processen

Fordele for medarbejderne

 • Få overblik på dine kompetencer 
 • Få hjælp til at få papir på det du kan
 • Få en målrettet plan ud fra dine ønsker og behov
 • Uafhængig og uvildig sparring 
 • Fortroligt snak, hvor vi kan drøfte dine ønsker
 • Hjælp til at finde den rette efteruddannelse

Eksempel på målrettet forløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for både virksomheden og medarbejderne.
Målet er en helhedsløsning, der støtter op om jeres vækststrategi - og som forstyrrer jeres "produktion" mindst muligt !

Målretning

Hvilke kompetencer mangler I? 
Hvorfor sætter I fokus på kompetenceudvikling ?
Hvordan skal forløbet være ?

Motivationsproces 

Hvordan får vi alle med ?Uddannelse af nøglepersoner. Design og kick-start af processen.

Kompetence-dialoger

Individuelle og fortrolige snakke med alle medarbejderne.
Oplæg til uddannelsesplaner.

Overblik til ledelsen

Overblik på kursus- og efteruddannelsesønsker.
Planlægning af kompetenceløft.

Se mit webinar "Sådan styrker du din bundlinje med målrettet kompetenceudvikling"

Få straks adgang til webinaret
Webinar-thumbnail-play-knap