Kompetencefonde

Kompetencefonde – Få økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Alt for få ledere og medarbejdere ved at de har penge på ”uddannelseskontoen”…. og de får ikke brugt det de har ret til .... og indbetalt til .....

Min store bekymring er, at medarbejderne ikke fastholder eller hæver deres “markedsværdi” til skade for dem selv og arbejdspladsen og det er ærgerligt !

Hvordan får du del i støtten?
For at få del i støtten skal din arbejdsplads have tiltrådt en overenskomst, som indeholder en aftale om en kompetencefond.

Der findes desværre ikke en komplet liste over hvor mange kompetencefonde der er, og hvilke regler der er for tilskud i den enkelte fond. Umiddelbart er mit bud, at der er mindst 70 forskellige kompetencefonde.  

Kan jeg søge hos alle kompetencefonde?
Nej – du kan kun søge hos den kompetencefond der er tilknyttet din overenskomst.

OBS: Vær opmærksom på at, din arbejdsplads kan være omfattet af flere overenskomster i forhold til forskellige medarbejdergrupper, og derfor kan være omfattet af mere end en kompetencefond.
F.eks. en overenskomst til timelønnede i produktionen og en anden til funktionærer i administrationen. 

photo-1567427017947-545c5f8d16ad

Kan det betale sig at søge?

JA - men der kan ikke gives et entydigt svar på støttebeløbet, da det er meget forskelligt fra kompetencefond til kompetencefond.

Start med at kontakte din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få mere information og vejledning om støtte- og ansøgningsmuligheder. 

Jeg er sikker på, at du vil blive positiv overrasket !

Hvad kan man søge?

Der er forskellige aftaler på, hvad de enkelte kompetencefonde støtter.

Typisk giver kompetencefondene tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmateriale ud fra nogle positivlister med forhåndsgodkendte kurser som er aftalt mellem parterne. 


Selvvalgt uddannelse, hvor det typisk er medarbejderen selv (IKKE arbejdsgiver) der vælger kurset. 


Aftalt uddannelse, bruges primært til opkvalificering fra ufaglært / tillært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Samt til at styrke læse, skrive, regne og it-færdigheder.


Bemærk: Hvis det kursus du ønsker at søge tilskud til IKKE er forhåndsgodkendt på en positivliste, vil jeg opfordre dig til at søge alligevel. I disse tilfælde behandles din ansøgning manuelt af parterne, og vurderes ud fra dine begrundelser og hensigten bag kompetencefonden om de kan imødekomme din ansøgning.  

Vær opmærksom på, at I nogle kompetencefonde / overenskomster er det et krav, at der er lavet en uddannelsesplan med medarbejderen før der kan søges tilskud. 

Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få vejledning !

Hvad kan jeg vælge
Ansøg

Hvordan søger man?

Ansøgningsprocedurerne er meget forskellige fra kompetencefond til kompetencefond.

Ved ”selvvalgt uddannelse” er der i nogle kompetencefonde KUN er medarbejderne der må søge, og andre kompetencefonde tillader arbejdsgiveren at hjælpe med søge.

Ved ”aftalt uddannelse” kræves typisk en rammeaftale (den hjælper kompetencefonden med) mellem medarbejdere, virksomhed og kompetencefond. Det er virksomheden som ansøger disse midler. 
Bemærk: Ofte er der krav om at der skal laves individuelle uddannelsesplaner med de enkelte medarbejdere.

En "rammeaftale" er en lokal aftalt hensigtserklæring mellem ledelse og medarbejdere om en ønsket eller planlagt uddannelsesindsats. Rammeaftalen beskriver  virksomhedens langsigtede udviklingsmål og tiltag, der har betydning for kravene til medarbejdernes kompetencer. 

Er jeg sikker på at få tilskuddet?

NEJ - heller ikke selvom dit kursus er på en positivliste. Nogle få kompetencefonde modtager MANGE ansøgninger hvert år, så dette års midlerne kan være opbrugt når du søger. Anbefalingen er derfor søg i god tid og vær opmærksom på, hvornår midlerne bliver frigivet i kompetencefonden. 

Vigtigt - inden du tilmelder 

Det er vigtigt, at du INDEN du tilmelder til kurser, eller sætter uddannelse i gang, kontakter din kompetencefond for at høre om støtteregler.

Typisk skal ALT godkendes inden tilmelding for at du kan få støtten udbetalt – også på de forhåndsgodkendte kurser og uddannelser !

Bemærk: Du skal stadigvæk søge de offentlige løntabsgodtgørelser, f.eks. SVU / VEU-godtgørelse, da disse tilskud automatisk fratrækkes det udbetalte beløb !

road-sign-663368_1920

Er det bøvlet at søge kompetencefonde?

De fleste melder tilbage, at de første gange er det bøvlet - lige indtil man knækker koden, og ved hvad man skal gøre og have klar når man søger - samt hvad man skal huske at tjekke op på. 

Det er en god idé, at finde en fast person til at søge eller til at hjælpe med at søge. Det kan være en tillidsvalgt, en person fra HR eller løn der hjælper.

Du kan også være heldig, at fagforeningerne vil stille en faglig medarbejder til rådighed for deres egne medlemmer.  

Hvorfor er det vigtigt at udvikle dine medarbejderes kompetencer? 

Der er mange fordele for virksomheden, og dig som leder, ved at du holder medarbejdernes kompetencer opdateret og relevante f.eks.

  • Færre fejl (bedre FPY / lavere kvalitetsomkostninger
  • Medarbejdere der får mod på, at varetage flere arbejdsopgaver (mere fleksibilitet)
  • Mulighed for at fastholde dygtige medarbejdere
  • Virksomheden får et bedre ry (tiltrækker kvalificeret arbejdskraft)

Se mit webinar om kompetenceudvikling der kan ses på bundlinjen

 

De mest brugte kompetencefonde er:

Klik på logoerne for at læse mere om de enkelte kompetencefonde.
Bemærk: Nogle af nedenstående administrerer flere kompetencefonde !

Kompetencefonde for offentligt ansatte:

Klik her for at læse mere om:
Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Er din arbejdsplads ikke omfattet af en kompetencefond?

Selvom du ikke er omfattet af en kompetencefond, kan du stadigvæk søge løntabsgodtgørelse f.eks. VEU-godtgørelse eller SVU efter gældende regler. 

Hvor kan man også søge tilskud til kompetenceudvikling?

Erhvervshusene

Erhvervshusene har ofte pulje til opkvalificering og kompetenceudvikling. Det kan være alt lige fra konkret tilskud til at få tilknyttet en ekstern konsulent til virksomhedens udvikling og strategi.

De kører ofte puljer inden for export, digitalisering, grøn omstilling og forretningsudvikling.

Kontakt dit dit lokale Erhvervshus for at høre mere om hvordan de kan hjælpe dig:

Erik Serup

Jeg håber, at ovenstående har givet dig lyst til at undersøge, om din arbejdsplads er dækket af en kompetencefond, og hvilke støttemuligheder det eventuelt åbner for medarbejderne og arbejdspladsen. 

De bedste hilsner
Erik Serup

erik@erik-serup.dk
M: 60 515 515

Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller faglige organisation for at få vejledning vedr. den kompetencefond der dækker din overenskomst.