Få personlig power med DiSC Person Profil

Hvad er DiSC Person Profil ?

DiSC er et værktøj, der fokusere på at forklare drivkrafter, vores motivation og vores adfærd i forskellige situationer.

Kort sagt: ”Hvorfor gør vi som vi gør?”

DiSC er et stærkt værktøj, når du vil øge din personlige effektivitet. Grundlaget for din personlige effektivitet er at du kender din egen foretrukne adfærd, hvordan den påvirker dig og andre.

Styrken i DiSC er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at forstå kompleks menneskelig adfærd – både din egen og andres. Med DiSC får du et overblik på, hvor du har dine styrker og hvor du har dine udfordringer/begrænsninger.

DiSC er et stærkt og let forståeligt værktøj, når du vil forbedre personlig effektivitet, samarbejde og kommunikation med andre mennesker.

DiSC-Cirkel-med-beskrivelse
DiSC på den nye måde

DiSC Person Profil - på den nye måde !

DiSC Person Profil er en analyse ud fra en etableret ramme af spørgsmål, med har fokus på otte adfærdsstile. Spørgsmålene er adaptive dvs. de tilpasser sig dine svar, og der spørges ind til detaljer og nuancer i dine svar for at give så præcist en profil som muligt. 

DiSC Person Profil er ikke en test, der vurdere om du er ”god” eller ”dårlig”. Profilen beskriver, din foretrukne adfærd, hvordan du typisk reagerer på de forskellige adfærdsstile, og hvordan du kan etablere effektive relationer med forskellig adfærdsstile.

Kort sagt synliggør den dine styrker og "svagheder", så du effektivt kan arbejde med personlig udvikling, medarbejderudvikling og/eller teamudvikling.

Profilen afsluttes med en professionel fagligt funderet analyse og tilbagemelding af en certificeret DiSC konsulent.

Analysen og tilbagemeldingen fokuserer på en konkret og praktisk orienteret handlingsplan.

DiSC Profilen er ikke den endelig sandhed !

Det der står i en DiSC Profil (og andre profilværktøjer som f.eks. JTI, MBTI, Insights m.m.) er statistiske antagelser på, hvordan respondenten vil agerer ud fra de besvarelser der er givet. Derfor kan en DiSC Profil ALDRIG stå alene, det kræver en tilbagemelding og en dialog, hvor der spørges ind til svarerne f.eks. hvad kan du genkende / ikke genkende. 

Kort sagt er en DiSC Profil et godt værktøj til at komme tættere på hvem respondenten er. 

Baggrunden for DiSC

DiSC findes i mange udgaver, som alle tager udgangspunkt i samme teori. Kvaliteten varierer dog meget lige fra useriøse ”test dig selv på nettet test” til seriøse og certificerede DiSC konsulenter med en professionel testudbyder og specialister i baghånden. Jeg er funderet i det sidste med en certificering hos DiSCnordic. En certificering som skal bestås hvert andet år, du får derfor en faglig kvalificeret analyse og tilbagemelding på din DiSC Person Profil.

DiSC Profilen er flere gange blevet opdateret, og er løbende dansk valideret mod en dansk normgruppe. 

Hvordan får jeg min egen DiSC Person Profil ?

Den seriøse og dybegående DiSC Profil udføres af en DiSC certificeret konsulent, der kan give dig en uddybende tilbagemelding, der kan udfordre dig på din personlige udvikling, gøre dig opmærksom på dine stærke side og hvor du skal være ekstra opmærksom i forhold til den udfordring du står med eller den personlige udvikling du ønsker. 

At få en DISC Person Profil foregår i tre steps:  

E-mail

Du får tilsendt et link til din indbakke.

Online spørgeskema

Du besvarer spørgsmålene. 
Det tager typisk ca. 20-30 minutter.

Tilbagemelding

Du får en personlig og fortrolig online tilbagemelding. Det tager ca. 1 time

Hvor anvendes DiSC Person Profil?

Teamudvikling

Teamudvikling med DiSC giver den enkelte og teamet selvindsigt i hvordan temaet kan optimere samarbejdet og kommunikationen.

Teamudviklingen starter med at alle udfylder en DiSC Workplace profil. Ved efterfølgende workshops får alle får en introduktion til DiSC, og med udvalgte øvelser og feedback kommer profilerne i spil, så der skabes forståelse for egen og andres styrker og foretrukne adfærd. 

Lederudvikling

Med DiSC Person Profil får du et indblik i din ledelsesstil, hvad der motiverer dig, hvad der stresser dig og hvordan du reagere på andre. Du får et indblik i hvordan du kan øge din effektivitet og hvordan du træffer dine beslutninger.

Du får et indblik i hvordan du kan skabe bedre relationer og motivere andre.
Du bliver opmærksom på fordele og konsekvenser af din måde at kommunikere på til andre DiSC-stile.

MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtalen)

DiSC er et godt udgangspunkt for en medarbejderudviklingssamtale.
Du får et godt værktøj til at diskuterer arbejdsopgaver, relationer og samarbejde.
F.eks. hvilken adfærd og personlige egenskaber er vigtigt netop i medarbejderens stilling, og skal der arbejdes på at videreudvikle eller styrke nogle af disse personlige kompetencer. Du får også et kendskab til hvad der motivere og stresse de forskellige persontyper, og kan dermed sikre en bedre trivsel og performance.

Situationsbestemt ledelse / Konflikthåndtering

Du har sikkert bemærket, at det er nemmere at få gode relationer og samarbejde med nogle mennesker end andre. Med en DiSC Profil kan du stille skarpt på, hvordan dine medarbejdere skal ledes og motiveres i forhold til deres arbejdssituation og deres personprofil. Det er også et stærkt værktøj når der skal løses problemer eller når situation spidser til, og du reelt er på vej i en konflikt.

Rekruttering af nøglepersoner

Gode kompetencer er vigtige. Ansøgeren skal have den rette erfaring og indstilling.

Det er dog langt fra nok. De fleste bliver ansat på deres faglighed - men opsagt på grund af deres personlighed, fordi kemien ikke lige passede sammen.

Derfor er det en god idé, at kigge på om ansøgeren passer ind i det eksisterende team (eller skal mangler i nogle egenskaber i teamet), kulturen, de værdier og holdninger i har på arbejdspladsen samt hvilken viden og erfaringen personen skal komme med.   Når du kender hvilke personlige egenskaber, der er vigtige for succes i stillingen, kan du med fordel bruge DiSC.

Med DiSC får lederen et værdifuldt dialogredskab til den uddybende jobsamtale om adfærd, motivation, performance ønsker og hvilke udfordringer den givne DiSC-stil kan give i stillingen. DiSC kan også give dig et billede af om det er en medarbejder som har potentiale til mere og/eller til at blive i mange år.

DiSC kan ikke stå alene i rekrutteringsprocessen. men kan sammen med ansøgningen og referencer give et nuanceret og mere dybdegående indtryk af ansøgerens mulighed for at performe og få succes i stillingen.

Jeg anbefaler, at DiSC kun bruges ved ansættelse af nøglepersoner, og kun efter 1. jobsamtale. Ansøgeren skal have en dybdegående tilbagemelding på DiSC analysen.


Erik Serup
Kontakt Erik og hør hvordan DiSC profilværktøjet kan styrke din virksomhed !


ak for din besked. Jeg vender tilbage indenfor 1 arbejdsdag.