Få fuldt udbytte af teamets potentiale med procesfacilitering

Teamudvikling handler om BEVIDST at skabe læring og refleksion.
Glem alt om tant og fjas, hvis du vil udvikle dit team. Teamudvikling er en forandringsproces der skal være velforberedt. Det skal faciliteres så det skaber læring, involvering og refleksion.

Du får det optimale udbytte, når udviklingen forberedes og planlægges så det støtter op om dagligdagen, virksomhedens mål og strategi.  

photo-1550946107-8842ae9426db

Teamudvikling med mening

Lederudvikling skal udvikle og styrke jeres team. Jeg tager derfor udgangspunkt i de udviklingsområder og mål I ønsker.

Det kan f.eks. være

 • Kommunikation og samarbejde
 • Forandringsproces
 • Forventningsafstemning
 • Idégenerering
 • Vidensdeling
 • Teamudvikling
 • Effektive møder
 • Personlig effektivitet
 • Spilleregler
 • Opstart af nyt team
 • Og meget mere....

Datadrevet lederudvikling

Ved udvikling af lederteams, er det vigtigt at skabe forståelse både for den enkelte og teamet, og at man kan se - og måle - fremskridt.

Som optakt til et lederudviklingsforløb udfylder deltagerne en spørgeramme, der måler på "De fem adfærdstræk der kendetegne effektive teams":

 • Tillid
 • Konflikt
 • Commitment
 • Ansvar
 • Resultater

Spørgerammen giver ligeledes en DiSC-Profil til deltagerne.
DiSC-profilen giver en forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør og er med til at gøre teamet stærkere. 

DiSC 480x320

Fremskridtet måles

Undervejs i lederudviklingsforløbet måles der på udviklingen - og I kan se hvilke forandringer der er sket.

Ud fra disse data kan I lave målrettet tiltag og handlingsplaner i teamet.

De fem adfærdsmønstre - datadrevet lederudvikling

Eksempel på datadrevet lederudviklingsforløb

Alle forløb skræddersyes i samarbejde med jer, så det giver mening for jer.
Målet er en helhedsløsning, der støtter op om jeres vækststrategi - og som udvikler jeres ledergruppe !

Inden opstart afstemmes forløb og indhold sammen lederen - og der holdes dialogmøder med lederen før hver workshop samt evaluering af dagen.

Profil-udfyldelse

Lederne udfylder en online spørgeramme. 

Spørgerammen tager udgangspunkt i de 5 adfærdstræk i effektive teams samt DiSC.

Individuel tilbagemelding.

Workshop - 1 dag

Intro til teorien bag effektive teams. Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Tillid
Konflikt
Commitment

Etablering af aftaler og handlingsplaner.

Opfølgning - ½ dag

Opfølgning på dag 1.
Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Status - siden sidst
Ansvar
Resultater

Etablering af nye aftaler og handlingsplaner.

* = Deltagerne udfylder en online spørgeramme inden denne workshoppen. 

Opfølgning - ½ dag

Opfølgning på dag 2.
Facilitering af hvordan gruppen sætter hinandens styrker i spil.

Fokus på:
Status - siden sidst
Emner efter behov

Etablering af nye aftaler og handlingsplaner.

* = Deltagerne udfylder en online spørgeramme inden denne workshoppen. 

læringsspil

Vi spiller os klogere sammen på ledelse og samarbejde

I et læringsspil befinder deltagerne sig konstant i zonen for nærmeste læring. Det giver et dybere indtryk end at læse indholdet i en bog eller høre en foredragsholder.

Spillene er specialdesignede til at simulere det "nye" der skal læres. I kommer til at tage stilling til udfordringer, som I vil kunne opleve i jeres egen hverdag. 

I får godt gang i diskussionerne om de valg og beslutninger der skal tages i spillene. 

Læringsspil om DiSC

Spillet er en super god intro og icebreaker til DiSC. Spillet skaber dialog og refleksion på hvad der motivere de forskellige adfærdsstile og konsekvensen af forskellige ledelsesbeslutninger.

Målgruppe:
En gruppe på 4-6 ledere, medarbejdere eller teamkolleger.

Tidsforbrug:
Ca. 3-4 timer inkl. opsamling på jeres læring

Læringsspil om teamsamarbejde

Spillet sætter fokus på hvad der skal være til stede for at skabe et high performance team. Der er undervejs indbygget refleksionsøvelser som drejer sig om deltagernes eget team, og sikrer dermed en kobling til deltagernes samarbejde i hverdagen. 

Målgruppe:
En gruppe på 3-8 deltagere, som arbejder sammen om at nå fælles mål. 

Tidsforbrug:
Ca. 3-4 timer inkl. opsamling på jeres læring

Min metode er leg, læring og selvindsigt

Jeg arbejder ud fra grundholdningen om at leg, læring og selvindsigt hænger tæt sammen. 

Mine udviklingsdage er derfor typisk delt op i moduler af tre faser:
1) Læring (f.eks. oplæg / viden)
2) Handling (f.eks. gruppeøvelser / gruppeopgaver )
3) Opsamling / Refleksion

Alt sammen med et teoretisk afsæt ud fra en systemisk anerkendende tilgang, så læringen og udviklingen kan bruges i direkte i hverdagen.

gruppeopgave


Erik Serup Bliv kontaktet vedrørende lederudvikling eller teamudvikling 

Lad os tage en snak i telefonen - eller online - hvor jeg kan høre om jeres ønsker.
Ring på mobil 60 515 515
Eller udfyld kontaktformularen - så kontakter jeg dig. 

Tak for din besked. Du hører fra mig i løbet af 1-2 arbejdsdage.